İnfitar surəsi

82:10

Sizin üstünüzdə gözətçi mələklər -