İbrahim surəsi

14:50

Köynəkləri qətrandan olacaq, üz-gözlərini də atəş bürüyəcəkdir!