İbrahim surəsi

14:49

O gün günahkarları qandallanmış (zəncirlə bir-birinə bağlanmış) görəcəksən!