İbrahim surəsi

14:47

(Ya Rəsulum!) Allahın peyğəmbərlərə verdiyi və´də xilaf çıxacağını sanma! Həqiqətən, Allah yenilməz qüvvət sahibi, intiqam sahibidir!