İbrahim surəsi

14:41

Ey Rəbbim! Haqq-hesab çəkilən gün (qiyamət günü) məni, ata-anamı və mö´minləri bağışla!"