İbrahim surəsi

14:34

(Allah) sizə istədiyiniz şeylərin hamısından vermişdir. Əgər Allahın ne´mətlərini sayacaq olsanız, sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən, insan çox zalım, həm də çox nankordur. (O, Allahdan başqasına tapınmaqla özünə zülm edər, Onun lütfünü, mərhəmətini danmaqla küfrani-ne´mət olar).