İbrahim surəsi

14:3

O kəslər ki, dünyanı (fani dünya malını) axirətdən (axirət ne´mətlərindən) üstün tutur, (insanları) Allah yolundan döndərir (islam dinini qəbul etməyə mane olur) və o yolu əyri hala salmaq istəyirlər. Onlar (haqq yoldan) azıb uzaq düşmüşlər.