İbrahim surəsi

14:29

Onlar Cəhənnəmə daxil olacaqlar. Ora necə də pis sığınacaqdır!