İbrahim surəsi

14:26

Pis söz isə yerdən qopardılmış, kökü olmayan pis bir ağaca bənzəyir.