İbrahim surəsi

14:20

Bu Allah üçün heç də çətin deyildir!