Huməzə surəsi

104:9

Onlar (Cəhənnəmdə) hündür sütunlara bağlanmış olacaqlar!