Huməzə surəsi

104:7

Elə bir od ki, ürəkləri yandırıb-yaxar.