Huməzə surəsi

104:5

Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, Hütəmə nədir?!