Huməzə surəsi

104:3

Və elə zənn edər ki, mal-dövləti onu əbədi yaşadacaqdır.