Hud surəsi

11:99

Onlar burada (dünyada) da, qiyamətdə (axirətdə) də lə´nətə düçar olmuşlar. Onların qisməti necə də pisdir!