Hud surəsi

11:97

Fir´ona və onun ə´yan-əşrafında. Onlar Fir´onun əmrinə tabe oldular. Halbuki Fir´onun əmri düzgün deyildi.