Hud surəsi

11:96

Biz Musanı da mö´cüzələrimizlə və açıq-aşkar bir (dəlillə) peyğəmbər göndərdik -