Hud surəsi

11:9

Əgər insana Özümüzdən bir ne´mət (mərhəmət) daddırsaq, sonra da onu geri alsaq, şübhəsiz ki, o, mə´yus (ümidsiz) və nankor olar.