Hud surəsi

11:65

Onlar (dəvəni) tutub (ayaqlarından) kəsdilər. (Saleh də onlara) dedi: "Daha üç gün yurdunuzda yaşayıb kef çəkin. Bu elə bir və´ddir (sözdür) ki, yalan çıxmaz!"