Hud surəsi

11:64

Ey camaatım! Allahın bu dişi (maya) dəvəsi sizin üçün bir mö´cüzədir. Qoyun Allahın torpağında otlasın, ona bir pislik etməyin, yoxsa şiddətli bir əzaba düçar olarsınız!"