Hud surəsi

11:53

Onlar da dedilər: "Ey Hud! Sən bizə açıq-aşkar bir mö´cüzə gətirmədin. Sənin sözünlə tanrılarımızı tərk edən deyilik. Biz sənə inanmırıq!