Hud surəsi

11:4

Siz məhz Allahın hüzuruna qayıdacaqsınız. O, hər şeyə qadirdir!