Hud surəsi

11:35

Yoxsa (Məkkə müşrikləri): "O (Muhəmməd) onu (Qur´anı və ya Nuha dair xəbərləri) özündən uydurdu!" - deyirlər. Onlara belə cavab ver: "Əgər mən onu özümdən uydururamsa, günahı mənim boynumadır. Mən isə sizin törətdiyiniz günahlardan uzağam!"