Hud surəsi

11:24

Bu iki tayfanın (kafirlərin və mö´minlərin) vəziyyəti korla karın, görənlə eşidənin vəziyyəti kimidir. Onlar eyni ola bilərlərmi?! Məgər ibrət almırsınız?