Hud surəsi

11:22

Şübhəsiz ki, axirətdə də ən çox ziyana uğrayanlar onlardır!