Hud surəsi

11:122

Və (düçar olacağınız əzabı) gözləyin. Biz də gözləyirik!"