Hud surəsi

11:114

(Ya Rəsulum!) Namazı gündüzün iki başında (günortadan əvvəl və sonra, yə´ni səhər, günorta və gün batan çağı və ya günün iki başında, yə´ni səhər-axşam) və gecənin (gündüzə yaxın) bə´zi saatlarında (axşam və gecə vaxtı) qıl. Həqiqətən, (beş vaxt namaz kimi) yaxşı əməllər pis işləri (kiçik günahları) yuyub aparar. Bu, (Allahın mükafatını və cəzasını) yada salanlara öyüd-nəsihətdir (xatırlatmadır).