Hud surəsi

11:108

Xoşbəxt olanlar isə Cənnətdədirlər. Onlar, Rəbbinin dilədiyindən (bə´zi kamil mö´minlərin daha yüksək mərtəbələrə - ərşi-ə´laya qalxması, bir müddət Cəhənnəmdə əylənməsi və Allahın izni ilə onlara günahkarlardan ötrü şəfaət etmək şərəfi nəsib olmasından) əlavə, tükənməz bir ne´mət kimi göylər və yer durduqca orada əbədi qalacaqlar.