Hud surəsi

11:104

Biz onu yalnız müəyyən bir müddət üçün tə´xirə salmışıq.