Hud surəsi

11:100

Bu, (məhv omuş) məmləkətlərin xəbərlərindəndir ki, sənə söylədik. Onların bə´zisindən əsər-əlamət qalmış, bə´zisi isə yerlə yeksan olmuşdur.