Hucurat surəsi

49:8

Bu isə Allah dərgahından olan lütf və ne´mət sayəsindədir. Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!