Hicr surəsi

15:99

Və sənə yəqin (ölüm) gələnədək Rəbbinə ibadət et!