Hicr surəsi

15:98

Sən isə Rəbbini tə´rifləyib şükür et (sübhanallah və bihəmdihi de), səcdə edənlərlə (namaz qılanlarla) birlikdə ol!