Hicr surəsi

15:95

Şübhəsiz ki, istehza edənlərə qarşı Biz sənə kifayət edərik.