Hicr surəsi

15:94

(Ya Rəsulum!) Sənə əmr olunanı (Qur´anı) açıq-aşkar təbliğ et və müşriklərdən üz döndər!