Hicr surəsi

15:91

O kəslər ki, Qur´anı (müxtəlif) hissələrə böldülər! (Yəhudilər və xaçpərəstlər, yaxud müşriklər Qur´anın bir qisminə inanıb, digər qismini inkar edirdilər. Onların bə´zisi Qur´anı şe´r, bə´zisi sehr, bə´zisi isə kahinlik əsəri adlandırırdı).