Hicr surəsi

15:90

Eynilə (Qur´anı) bölənlərə endirdiyimiz (əzab) kimi!