Hicr surəsi

15:86

Həqiqətən, Rəbbin (hər şeyi) yaradandır, biləndir!