Hicr surəsi

15:81

Biz onlara (Hicr əhalisinə) mö´cüzələrimizi göndərdik, lakin onlardan üz çevirdilər (bu mö´cüzələrə baxıb ibrət almadılar, Allahın qüdrəti, əzəməti haqqında düşünmədilər).