Hicr surəsi

15:77

Bunda mö´minlər üçün, sözsüz ki, bir ibrət vardır!