Hicr surəsi

15:62

(Lut) dedi: "Siz yad adamlarsınız (mən sizi tanımıram)!"