Hicr surəsi

15:61

Elçilər (mələklər) Lutun yanına gələndə