Hicr surəsi

15:46

Ora sağ-salamat (sağlıqla) və (hər şeydən) əmin olaraq daxil olun!"