Hicr surəsi

15:43

Şübhəsiz ki, Cəhənnəm onların hamısına və´d olunmuş (onları gözləyən) yerdir!