Hicr surəsi

15:40

Yalnız Sənin sadiq bəndələrindən başqa!"