Hicr surəsi

15:38

Ancaq mə´lum vaxtın gününə (İsrafil surunu birinci dəfə çalana və bütün məxluqat məhv olana) qədər!