Hicr surəsi

15:37

(Allah) buyurdu: "Sən möhlət verilənlərdənsən"