Hicr surəsi

15:35

Sən qiyamət gününə qədər lə´nətlənmişsən!"