Hicr surəsi

15:34

(Allah) buyurdu: "Oradan (Cənnətdən və ya səmalardan) çıx. Sən məl´unsan! (Dərgahımdan qovulmuş və rəhmətimdən kənar edilmişsən!)