Hicr surəsi

15:30

Bundan sonra mələklərin hamısı ona (tə´zim məqsədilə) səcdə etdilər.